Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Działalność: Przedmiot działalności spółki

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

l) produkcja soli (PKD 14.40.Z),-

2) pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 14.50.Z),

3) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z), ——————

4) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych(PKD 24.42.Z),———————————

5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11 .Z) ——————

6) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inźymerskich (PKD 45.12.Z) —————

7) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD

45,21.A),———————————————————————————————————————————


8) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych -przesyłowych (PKD

45.21.C), —————————————————————————————————————————————

9) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych;

 

           rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21 .D)

10) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD45.21.E).———————————————————————————————-——————————

11) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych(45.21 .F) ————————————————————————————————————-

12) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.F), —————————————————————————

13) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych(PKD 45.22.Z),

14) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A),——————————————

15) roboty związane z fundamentowaniem(PKD 45.25.B)

16) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25. C

17) wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),

18) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD45.25.E).———————————————————————————————

19) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A), ———————

20) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),

21) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),————————————

22) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),——————————————

23) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.3 3.B),—————————-

25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z), ————————

26) tynkowanie (PKD 45.41 .Z). ——————————————————————————————

27) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),———-——————

28) posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43A),

29) malowanie (PKD 45.44.A).——————————————————————

30) szklenie (PKD 45.44.B), ————————————————————————

31) wykonywanie pozostałych robot budowlanych wykończeniowych(PKD 45.45 .Z), -

32) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z),-

33) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A), ————————————

34) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 51.34.B),————————————

35) nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD ( 51.39.Z), —————————.———————————.———————————————————————

36) pozostała sprzedaż wyspecjalizowana (PKD 51.70.A), ———————————————————

       37) pozostała sprzedaż nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

       38) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów wyrobów tytoniowych (PKD 52.11 .Z), ————————————————————————————

39) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z), —

40) pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w

wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.27 .B),-

41) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z), —————————

42) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11 .Z)

43) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), ——————————

44) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),-

45) zarządzanie nieruchomości niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),-

46) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z), —————————

47) wynajem pozostałych środków transportu lądowego( PKD 71.21.Z),-

48) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),—————

49) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),-

50) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),————— szpitalnictwo (PKD 85.11.Z). ———————————————————————————

52)pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej me * 'sklasyfikowana (PKD 85.14.D),——————————————————————————

53) opieka całkowita dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A), —————————————

54) pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem (PKD 85.31.B),-

55) poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.C), —————————————

5 6) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92,62,Z),-

57) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92,72,Z),-5 8) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 93.01 .Z), ———


59) działalność związana poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04. Z), ————————

60) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)

drukuj pobierz pdf    

wstecz